Våler kommune i Solør arrangerte i samarbeid med NAL en konkurranse om ny 1-10 skole  med tilhørende aktivitetshus og svømmehall.

Aksen "Trehundremeterskogen" var det sentrale elementet. Parken skulle forbinde sentrum med Glåma, og byggene skulle sammen lage uterom for Vålers befolkning.

Beliggenhet: Våler sentrum, Solør