IMG_3487.JPG

Tjenester

Arkitektlaget tilbyr tjenester som spenner over et stort spekter. Vi bistår med utarbeidelse av konseptskisser, søknad om byggetillatelse, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Vi kan følge deg i gjennom hele prosessen, fra begynnelse til slutt, eller så langt det er ønske om.
Opp gjennom årene har vi opparbeidet oss gode referanser fra et vidt spekter av oppdrag. Disse oppdragene innbefatter prosjekter som boliger, garasjer, helse- og omsorgsbygg, skoler og barnehager, kjøpesentre, badeanlegg, utredninger og reguleringsarbeid.
Er det noe du ønsker hjelp til, så ta kontakt. Tlf. 62 88 27 50

Kopi-, skanne og plottetjenester

Kontoret kan tilby kopiering og plotting i farge og svart/hvitt i de fleste formater. 
Største kopi-/plottebredde er A0 (841mm), men lengden er tilnærmet ubegrenset.
Vi har også mulighet til å skanne inn tegninger/dokumenter med bredde inntil 820mm til PC da det i vår maskinpark er inkludert både printere, plottere, kopimaskin og skannere.