Nytt rådhus for Sør Odal kommune som samler flere etater og funksjoner på ett sted – NAV, bibliotek, prestekontor, lensmannskontor og kantine i tillegg til alle kommunens administrative kontorer.

Tiltakshaver: Sør Odal Kommune
Beliggenhet: Skarnes i Sør Odal
Ferdigstilt: 2009
Entrepenør: Totalentrepenør HENT AS