Politihøgskolen ønsket å utvide utdanningstilbudet på Kongsvinger. På Sæter gård står det nå oppført et kombinert undervisnings- og administrasjonsbygg. I tilknytning til dette utvidede tilbudet, er det også oppført et internat, garasjeanlegg og fyrhus.

Tiltakshaver: Kongsvinger Kommune
Beliggenhet: Kongsvinger
Ferdigstilt: 2009/2010