Prosjektet bestod av et påbygg som rommer den nye kantinen på solør videregående skole. 

Tiltakshaver: Hedmark fykleskommune
Beliggenhet: Flisa i Åsnes
Ferdigstilt: 2007
Entrepenør: Solør Hus AS