Fagereng videregående skole

Tiltakshaver: Troms Fylkeskommune
Beliggenhet: Tromsø
Ferdigstilt: 2007